Nepali new year greetings|sms|in nepali

???????? ???? ??????? ??????
??????? ????? ??????? ?? ??????
? ???????? ?????? ??????????
????? ??? ???????? ??????? ?? ??????

???? ???? ???? ? ??????? ?????????

naya akash
naya dharti
naya jiban
naya pal
naya din
ra naya barsa ko subhakamana!!

==========================================

naulo umang naula taran sahit naya basako shuvakamana cha

=====================================

naya jos ra jagar ko udaya hos bhani subhakamana bekta gardachu

=====================================

2067 ko naya barsa sangai naya ra naulo jiban ko kamana sahit subhakamana

====================================================

gayeka din haru ramro bhayepani ajha aune dinharu jhan ramro hos bhanne kamana sahit naya saal 2065 phalos phulos..yehi mero subhkamana